วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2554

เทศบาลเมืองราชบุรี วางมาตรการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี วางมาตรการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี

นางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฎ นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ปัจจุบันในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี พบสุนัขจรจัดจำนวนไม่มากนัก เนื่องจากทางเทศบาลเมืองราชบุรี ได้ออกมาตรการควบคุมการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด โดยทางเทศบาลเมืองราชบุรีเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดบริการต่างๆ เพื่อควบคุมจำนวนสุนัขจรจัดและป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยการออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงและสุนัขจรจัด บริการทำหมันสุนัข บริการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและผลกระทบจากสุนัขจรจัด ตามชุมชนต่าง ๆ ที่มีคนอาศัยอยู่ ดังนั้นจึงอยากฝากไปถึงผู้ที่เลี้ยงสุนัข ขอความร่วมมือให้ผู้ที่เลี้ยงสุนัขกรุณาใส่ปลอกคอสุนัขของท่าน เพื่อเป็นการแสดงว่าสุนัขมีเจ้าของ

นอกจากนี้ นางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฎ นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า โดอกาสนี้อยากประชาสัมพันธ์เชิญชวน ให้พี่น้องประชาชนที่เลี้ยงสุนัข ซึ่งปัจจุบันเทศบาลเมืองราชบุรี ได้เปิดคลินิกสัตว์แพทย์ โดยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงและสุนัขจรจัด บริการทำหมันสุนัข ด้วยราคาเป็นธรรม อยู่ที่บริเวณห้าแยกสะพานแดง ถนนสำราญราช โดยจะเปิดให้บริการ ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่ เวลา 08.00 – 16.00 น. ก็ขอเชิญประชาชนที่มีสัตว์เลี้ยงและต้องการนำสุนัขเข้ารับการรักษา สามารถนำสัตว์เลี้ยงเข้ารับการรักษาได้ตามวันและเวลาดังกล่าวภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
25/08/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: