วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2554

คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ปลูกป่าสร้างฝายชะลอน้ำ
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ปลูกป่าสร้างฝายชะลอน้ำ

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ประธาน คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะได้เดินทางมาที่โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยา ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านห้วยผาก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

เพื่อร่วมปลูกป่าและสร้างฝายชะลอน้ำที่บริเวณลำห้วยบ้านห้วยผาก ตามโครงการการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สมดุลของระบบนิเวศน์และฐานทรัพยากร เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และช่วยฟื้นฟูสภาพทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์และใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน เนื่องจากผืนป่าในเขตอุทยานธรรมชาติวิทยา ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นั้นเป็นป่าต้นน้ำของแม่น้ำภาชี ซึ่งมีความสำคัญยิ่งต่อความเป็นอยู่ของประชาชนจึงต้องช่วยกันอนุรักษ์ความอุดมสมบูรณ์และความสมดุลของป่าไว้ โดยมีนายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี คอยให้การต้อนรับ
ภาพ/ข่าว สุชาติ รอดบุญพา
26/08/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: