วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2554

สมาชิกออมทรัพย์ครู ยื่นหนังสือทวงถามเงินออมทรัพย์ที่นำไปซื้อสลากฯ หวั่นถูกโกง

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี ยื่นหนังสือทวงถามเงินออมทรัพย์ที่นำไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล หวั่นถูกโกง

นายวินัย สิทธิสาร ครูชำนาญการ และนายสมโภชน์ ปรารถนาดี ครูชำนาญการ ตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ราชบุรี ได้นำรายชื่อครูที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ราชบุรี พร้อมกับหนังสือสอบถามข้อเท็จจริงในกรณีที่ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี ได้นำเงินไปลงทุนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมาจำหน่าย โดยได้ทำสัญญากับทางบริษัท เทวาสิทธิ์พิฆเนศ ที่อ้างว่าได้รับโควตาจากกองสลากฯ ในการซื้อสลากฯมาจำหน่าย ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2553 จำนวน 1 สัญญา และในเดือนมกราคม 2554 อีก 1 สัญญา โดยทางสหกรณ์ได้จ่ายเงินให้กับบริษัท เทวาสิทธิ์พิฆเนศ ไปแล้วสัญญาละ 396 ล้านบาท รวมทั้งสองสัญญาเป็นเงินกว่า 790,000,000 บาท

โดยทางสหกรณ์ฯ นั้นอ้างว่าจะมีเงินกำไรจากการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในแต่ละงวด แต่ในขณะที่สมาชิกออมทรัพย์ครูส่วนใหญ่ นั้นยังไม่มีใครทราบรายละเอียดมาก่อน จึงได้มายื่นหนังสือทวงถามข้อเท็จจริงจากนายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดราชบุรี ว่าการดำเนินการดังกล่าวนั้นอาศัยมติของคณะกรรมการทั้ง 15 คน ซึ่งขัดต่อระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหรือไม่ และมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงไดที่จะต้องนำเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไปลงทุนในธุรกิจที่มีความเสี่ยง ส่วนบริษัทเทวาสิทธิ์พิฆเนศ ที่มาทำสัญญานั้นทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูได้มีการตรวจสอบหรือไม่ว่าได้รับโควตาจากกองสลากฯ จริงหรือไม่ และได้จำนวนเท่าใด

ซึ่งในการมายื่นหนังสือในครั้งนี้ของตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรีนั้น มีนายกฤษดา จันทร์แดง นักวิชาการสหกรณ์ ได้ออกมารับเรื่องดังกล่าวแทน พร้อมกับบอกว่าจะทำการลงรับหนังสือดังกล่าวและจะทำการส่งต่อให้กับทางสหกรณ์จังหวัดราชบุรีเพื่อดำเนินการต่อไป

ทางด้านนายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดราชบุรี ได้เปิดเผยทางโทรศัพท์ว่า ได้รับหนังสือจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรีแล้วว่า มีการนำเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ไปลงทุนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมาจำหน่าย โดยทำสัญญากับบริษัท เทวาสิทธิ์พิฆเนศ แต่เมื่อมีกระแสคัดค้านจากสมาชิกจึงได้บอกเลิกสัญญากับบริษัท เทวาสิทธิ์พิฆเนศ ไปเมื่อเดือนที่แล้ว และทางบริษัทฯ ก็จะคืนเงินทั้งหมดจำนวนกว่า 790,000,000 บาท ให้ภายใน 2-3 เดือนนี้

ทางด้านนายชาญชัย ลิ้มแสงอุทัย ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี ก็เปิดเผยทางโทรศัพท์ว่า เรื่องทั้งหมดนั้นจะทำการแจ้งให้สมาชิกสหกรณ์ฯ ทราบในวันประชุมใหญ่ คือวันที่ 24 ก.ย.54 ส่วนเรื่องการนำเงินของสหกรณ์ฯ ไปซื้อสลากฯนั้นก็ยอมรับว่านำไปลงทุนจริง และตอนนี้ก็มีสลากฯ อยู่ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ราชบุรี แต่เมื่อเกิดกระแสคัดค้านก็เลยบอกเลิกสัญญา และให้ทางบริษัทเทวาสิทธิ์พิฆเนศ ที่เป็นคู่สัญญาคืนเงินให้ทั้งหมด ซึ่งรายละเอียดอื่นๆนั้นจะขอนำไปชี้แจงให้กับสมาชิกได้รับทราบวันประชุมใหญ่อีกครั้งภาพ/ข่าว กาญจนา  สิมมา
05/08/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ใกล้วันประชุมแล้ว..ทำไมไม่ ประชุม ฉ.เงินไม่ใช่น้อย อ้อยเข้าปากช้างแล้ว บ.มีอะไรมาประกันสัญญา