วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2554

การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับภาค ครั้งที่ 24
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี ทำพิธีเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับภาค ครั้งที่ 24

ที่อาคานเอนกประสงค์สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี นายเจน รัตนพิเชฐฎชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับภาค ครั้งที่ 24 โดยนายทองหล่อ ต้อยปาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานระดับภาค ในครั้งนี้ว่า การแข่งขันฝีมือแรงงาน เป็นกิจกรรมที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดขึ้นทุก 2 ปี เพื่อเป็นเวทีสำหรับเยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้แสดงความรู้ความสามารถและทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพ

โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็นระดับภาค เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติ ซึ่งผู้ชนะในระดับชาติจะได้รับการเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของประเทศเข้าแข่งขันในระดับอาเซียน ที่ประเทศอินโดนีเซีย และระดับนานาชาติ ที่ประเทศสหพันธรัฐเยอรมนีต่อไป โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทเยาวชน และประเภทบุคคลทั่วไป รวม 31 สาขา ซึ่งมีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 228 คน


ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
05/08/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: