วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ปาร์ตี้ ฟ.ฟัน
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ชมรมคนรักฟันจังหวัดราชบุรี จัดงานมหัศจรรย์วันรักฟัน รวมพลคนราชบุรีอ่อนหวาน ครั้งที่ 5 ตอน ปาร์ตี้ ฟ.ฟัน

ที่โรงเรียนอนุบาลราชบุรี นายสุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงานมหัศจรรย์วันรักฟัน รวมพลคนราชบุรีอ่อนหวาน ครั้งที่ 5 ตอน ปาร์ตี้ ฟ.ฟัน โดยมีนายมานิต นพอมรบดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี นายแพทย์บุญเรียง ชูชัยแสงรัตน์ สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียง สำหรับงานดังกล่าวเป็นหนึ่งในโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายแกนนำครอบครัว และชุมชน ด้านทันตสุขภาพ จังหวัดราชบุรี ปี 2554

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายแกนนำครอบครัวและชุมชนด้านทันตสุขภาพ และสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในการดูแลและส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมฐานความรู้ฟันดีมีรางวัล โดยทีมงานเครือข่ายชมรมคนรักฟันจากทุกอำเภอ งานสิ่งประดิษฐ์ตามใจฉัน โดยชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฐานตอบดีมีรางวัล จัดโดยสโมสรโรตารีพลอยราชบุรี

นอกจากนี้ยังมีฐานเกมวัดดวงให้ลุ้นรางวัล ฐานบันทึกภาพครอบครัวอ่อนหวานเป็นที่ นิทรรศการความรู้เกี่ยวกับทันตสุขภาพ และผลการดำเนินงานเครือข่ายของอำเภอต่างๆ ขนมและเครื่องดื่มอ่อนหวานฟรี จากเครือข่ายโรงเรียนอ่อนหวานในตังหวัด ผลิตภัณฑ์ของดีราคาถูก และบริการตรวจสุขภาพช่องปากฟรีอีกด้วย การประกวดคาราโอเกะ Singing contest ด้วยภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
22/08/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: