วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ประชุมกรรมการ กต.ตร.จอมบึงคณะกรรมการติดตามตรวจสอบตำรวจสถานีตำรวจจอมบึง เน้นคุมเข้มปัญหายาเสพติด อุบัติเหตุจราจรเป็นวาระของจอมบึง ในการสร้างแนวร่วมรณรงค์ป้องกันและปราบปรามอย่างจริงจัง

ที่ห้องประชุมกาญจนิการ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผศ.ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ กต.ตร.สภ.จอมบึง ครั้งที่ 3/2554 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรจอมบึง ในการนี้อธิการบดีฯได้มอบโล่นายตำรวจดีเด่นให้แก่ ร.ต.ต.สุเทพ แหวนเพ็ชร รอง สวป.สภ.จอมบึง โดยมีคณะกรรมการร่วมแสดงความยินดี จากการรายงานสถิติคดีต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบเดือนเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งสถิติคดีอาญา การจับกุมตามมาตรการ 3ม 2ข 1ร คดีสำคัญที่ประชาชนให้ความสนใจ

ซึ่งปัญหายาเสพติด และอุบัติเหตุการจราจรเป็นเรื่องที่คณะกรรมการ กต.ตร.ให้ความสนใจ และต้องการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการอย่างจริงจัง ประกอบกับผลการจับกุมในคดีดังกล่าวก็มีสถิติที่สูงขึ้น ทางด้านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกล่าวว่า เรื่องวินัยจราจร การกวดขันเรื่องการสวมหมวกนิรภัย 100% ที่เป็นวาระของจังหวัดและอำเภอจอมบึง กรณีของนักศึกษาที่ฝ่าฝืนกฎจราจรก็ขอให้ดำเนินการไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด พร้อมให้ทุกฝ่ายร่วมกันในการรณรงค์สร้างจิตสำนึก สร้างความเข้าใจในเรื่องวินัยจราจรกับประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ส่วนการแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ทางสถานีตำรวจภูธรจอมบึงได้มีมาตรการในการปราบปราม และมีการจับกุมผู้เสพและผู้ค้าอย่างต่อเนื่อง

พร้อมกำหนดพื้นที่เป้าหมายที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดรุนแรง ร่วมกับฝ่ายปกครองของอำเภอ และหน่วยงานทุกภาคส่วนกำหนดการจัดกิจกรรมหมู่บ้านมวลชนสัมพันธ์ในการรณรงค์ป้องกัน และปราบปรามให้อำเภอจอมบึงเป็นพื้นที่สีขาวที่ปลอดจากยาเสพติด รวมถึงปัญหาความขัดแย้งรุนแรงและปัญหาอาชญากรรมต่างๆในพื้นที่เป้าหมายให้เป็นวาระเร่งด่วนของอำเภอจอมบึงต่อไปภาพ/ข่าว สุชาติ รอดบุญพา
22/08/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: