วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณอบจ.ราชบุรี จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย

ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นายสุพรชัย จิตตุรงค์อาภรณ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ซึ่งประกอบไปด้วย เมตตาธรรม สามัคคีธรรม สุจริตธรรมและเที่ยงธรรม โดยโครงการดังกล่าวสืบเนื่องจากทางจังหวัดราชบุรี ได้แจ้งว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับข้าราชกระชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

ซึ่งการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณในครั้งนี้ มีข้าราชการในสังกัดองค์การบริการส่วนจังหวัดราชบุรีเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง ส่วนหนึ่งก็เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ และถือปฏิบัติตามแนวทางส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยนายสุพรชัย จิตตุรงค์อาภรณ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้นำกล่าวถวายสัตย์ ปฏิญาณ ปฏิบัติตามพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ในการรักษาความคิดจิตใจ ไว้อย่างเหนียวแน่น เพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงและร่วมเย็นเป็นสุข ต่อไปภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
09/08/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: