วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์ จัดมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554

ที่หอประชุมสัตตบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นายสายัณห์ รุ่งป่าสัก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554 พร้อมด้วยคณะครูอาจารย์ เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการอย่างพร้อมเพรียง โดยนายวัชรินทร์ เวชสุวรรณ ผู้อำนวยโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการว่า ด้วยกลุ่มเครือข่ายเพื่อการพัฒนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์กลุ่มภาคกลางตอนล่าง กำหนดให้โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ กลุ่มภาคกลางตอนล่าง จำนวน 9 จังหวัด ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2554

เพื่อให้นักเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อให้นักเรียนนำเสนอผลงานทางวิชาการ อีกทั้งเพื่อให้ครูผู้สอนนักเรียนพิเศษแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมด้านการเรียนการสอนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การแสดง Science-Show ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ การสิตฟิสิกส์สัประยุทธ์ ของโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ และสาธิตวิทยสัประยุทธ์ ของโรงเรียนพรหมานุสรณ์ และโรงเรียนสมุทรสาครวิทยา การแสดงโครงงานของนักเรียนจำนวน 66 โครงงาน และการแสดงนวัตกรรมครู จำนวน 22 โรงเรียน


ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
25/08/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035
ไม่มีความคิดเห็น: