วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2554

จ.ราชบุรี เตรียมจัดงานย้อนอดีต 119 ปี ตลาดเจ็ดเสมียนจ.ราชบุรี ประชุมเตรียมความพร้อม ในการจัดงานย้อนอดีต 119 ปี ตลาดเจ็ดเสมียน ภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น

ที่ห้องประชุมหลวงยกกระบัตรชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุม เตรียม จัดงานย้อนอดีต 119 ปี ตลาดเจ็ดเสมียน พร้อมด้วยนายครรลอง ยุทธชัย ปลัดจังหวัดราชบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง เนื่องด้วยจังหวัดราชบุรี ได้กำหนดจัดงานย้อนอดีต 119 ปี ตลาดเจ็ดเสมียน โดยมอบหมายให้สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จ.ราชบุรี เป็นผู้ดำเนินงาน โดยจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2554 ที่บริเวณตลาดริมน้ำแม่กลอง ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนากิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม โดยจะมีการแสดงในรูปแบบต่างๆ การละเล่นอันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนเจ็ดเสมียนให้ดำรงอยู่สืบไป และเพื่อส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของชุมชนเจ็ดเสมียน อ.โพธาราม ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จากทุกภูมิภาค เลือกซื้ออาหารอร่อยจากอำเภอโพธาราม อาหารพื้นเมืองเจ็ดเสมียนและราชบุรี และชมการแสดงศิลปะ วัฒนธรรมบ้านเจ็ดเสมียน การแสดง แสง สี เสียง ประกอบน้ำพุดนตรีและดอกไม้ไฟ ไพโรเทคนิค และการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินนักร้องอย่างคับคั่งภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
25/08/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: