วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2554

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ที่ศาลาเอนกประสงค์โรงเรียนช่องพรานวิทยา ต.เตาปูน อ.โพธาราม นายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร โดยนายรังสรรค์ กองเงิน เกษตรจังหวัดราชบุรี กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งนี้ว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จัดขึ้นเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

โดยกำหนดรูปแบบบูรณาการ งานบริการวิชาการเกษตรทุกสาขา ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง พัฒนาที่ดิน โดยอาศัยเครื่องมือ อุปกรณ์เข้าช่วย ในการปฏิบัติงานให้บริการแก่เกษตร ในรูปกิจกรรมให้บริการเคลื่อนที่ เพื่อเป็นการกระตุ้นเกษตรกรให้เกิดการตื่นตัวและยอมรับนวัตกรรมใหม่ๆ ตามความต้องการและความเหมาะสมกับประชาชนแต่ละพื้นที่ โดยมีเกษตรกรในทุกตำบลของอำเภอโพธาราม ตลอดจนเกษตรกรจากอำเภออื่นๆ มารับการบริการและร่วมงาน กว่า 500 คนภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
24/08/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: