วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2554

กิจกรรม นารีฯ เดิน-วิ่ง การกุศลโรงเรียนนารีวิทยา จัดกิจกรรม นารีฯ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 7 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา

ที่โรงเรียนนารีวิทยา นายเจน รัตนพิเชฐฎชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม นารีฯ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 7 โดยมี นางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฎ นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี นายเรืองชัย เนตรปฐมพร รองนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี คณะครู อาจารย์ นักเรียนและประชาชน เข้าร่วมพิธีเปิด และร่วมเดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งนี้

ซึ่งนางไศลทิพย์ สูงสว่าง ประธานชมรมศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และครูโรงเรียนนารีวิทยา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในครั้งนี้ว่า ชมรมศิษย์เก่าผู้ปกครอง และครู โรงเรียนนารีวิทยา ร่วมกับ โรงเรียนนารีวิทยา จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ครู นักเรียน และชุมชน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการออกกำลังกาย ห่างไกลยาเสพติด และเพื่อสมทบทุนติดตั้งลำโพง ในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ในระดับประถมศึกษา ปรับปรุงเครื่องเสียงหอประชุมหทัยนิรมลและ บริเวณสนามอเนกประสงค์โรงเรียนนารีวิทยา

นอกจากนี้ภายในกิจกรรมยังได้มอบรถเข็นผู้พิการในโครงการกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อผู้ด้อยโอกาสที่สังคมควรช่วยเหลือ ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จำนวน 18 คัน โดยได้รับความร่วมมือจากชมรมศิษย์เก่า ผู้ปกครองและครูโรงเรียนนารีวิทยา คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน คณะกรรมาการเครือข่าย - ผู้ปกครอง นักเรียน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้การดำเนินการจัดการแข่งขันครั้งนี้ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
08/08/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: