วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2554

การแข่งขันโบว์ลลิ่งการกุศล







สภาอุตสาหกรรมจัดการแข่งขันโบว์ลลิ่งการกุศล ชิงถ้วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี

ที่สนามบ้านโป่งโบว์ล จ.ราชบุรี นายเจน รัตนพิเชฎฐชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันโบว์ลลิ่ง ชิงถ้วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี พร้อมด้วยนายสมนึก นาคะศักดิ์เสวี รองประธานสภาอุตสาหกรรมหางปะเทศไทย เข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วย โดยนางสาวจินตนา ชิ้นปิ่นเกลียว ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.ราชบุรี กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันโบว์ลลิ่งการกุศลครั้งนี้ว่า สภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันโบว์ลลิ่งการกุศลขึ้นเพื่อ นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขันมาใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของสภาอุตสาหกรรม จ.ราชบุรี

เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมาพัฒนา ละบริหารงานทางด้านบริการสมาชิกสภาอุตสาหกรรม อีกทั้งเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ ความสามัคคี ระหว่างคณะกรรมการ และสมาชิกสภาอุตสาหกรรม รวมทั้งผู้ประกอบการและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬาโบว์ลลิ่งให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ทั้งยังเป็นการออกกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรงงอีกด้วย สำหรับการแข่งขันโบว์ลลิ่งการกุศลครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น จำนวน 130 ทีม



ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
01/08/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: