วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2554

เปิดรับสมัครวันแรก ส.อบจ.ราชบุรี เขต 1บรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งซ่อม สจ.เขต 1 อ.เมืองราชบุรี วันแรก บุตรสาวอดีต ส.ส.กอบกุล นพอมรบดี ลงสมัครชิงเก้าอี้ สจ.เป็นคนแรก

ที่ห้องประชุมชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นายสุพรชัย จิตตุรงค์อาภรณ์ ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้เปิดรับสมัคร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง ภายหลังจากที่นายชัยวัฒน์ เนียมรักษา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เขต 1 อ.เมืองราชบุรี ได้เสียชีวิตลง เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2554 ที่ผ่านมา
ซึ่ง ทางกกต. จึงได้กำหนดวันรับสมัครเลือกตั้งขึ้นใหม่ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2554

ซึ่งวันแรกของการรับสมัคร นายมานิต นพอมรบดี ส.ส.ราชบุรี เขตอ.เมืองราชบุรี ได้ส่งนางสาวกุลวลี นพอมรบดี บุตรสาว ลงสมัครเลือกตั้งซ่อม ส.อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.เมืองราชบุรี โดยมีพื้นที่ประกอบด้วย ต.พงสวาย ต.บางป่า ต.พิกุลมอง ต.สามเรือน ต.ท่าราบ โดยนางสาวกุลวลี นพอมรบดี ได้นำเอกสาร พร้อมรูปถ่าย และเงินค่าสมัคร ยื่นต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐานจนครบถ้วน จึงให้เป็นผู้สมัคร หมายเลข 1 เพราะเดินทางมาสมัครเป็นคนแรก ต่อจากนั้น นางสาวกุลวลี นพอมรบดี ยังได้เดินทางไปยังหน้าพระบรมรูปรัชการที่ 5 เพื่อกราบขอพรอีกด้วย

สำหรับวันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เขต 1 อ.เมืองราชบุรี แทนตำแหน่งที่ว่างนั้น กำหนดเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2554 นี้


ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
01/08/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: