วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2554

โครงการสืบสานวัฒนธรรมดนตรีไทยเทิดไท้องค์ราชินีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ร่วมกับชมรมดนตรีไทยจังหวัดราชบุรี จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมดนตรีไทยเทิดไท้องค์ราชินี

ที่โรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรี นายครรลอง ยุทธชัย ปลัดจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการสืบสานวัฒนธรรมดนตรีไทยเทิดไท้ องค์ราชินี โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ร่วมกับชมรมดนตรีไทยจังหวัดราชบุรี จัดงานในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมดนตรีไทยให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชน สามารถดำรงอยู่และพัฒนาให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

การนี้ได้เชิญศิลปินจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมงานสาธิตการแสดงดนตรีไทยวงปี่พาทย์และสาธิตการแสดงละคร และกิจกรรมภายในงานมี การแสดงดนตรีไทยของเครือข่ายชมรมดนตรีไทยจังหวัดราชบุรี การแสดงและสาธิตดนตรีไทย จากกรมศิลปากรโดยอาจารย์ กัญจนปกรณ์ แสดงหาญ คีตศิลปินระดับอาวุโส เป็นผู้ดำเนินรายการ การแสดงดนตรีไทยประกอบการแสดงละคร อาทิ ชุดระบำเทพบันเทิง ชุดพลายชุมพล และการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอน "ยกรบ”ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
11/08/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: