วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2554

โครงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษา (Road safety camp)สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี ร่วมกับ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัดจัดโครงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษา(Road safety camp) ปลูกจิตสำนึกเยาวชนในสถานศึกษา

ที่ โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ต.อ่างทอง อ.เมืองราชบุรี นายสุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษา ( Road safety camp) โดยมีกลุ่มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมโครงการจำนวน 200 คน ทั้งนี้ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาราบุรี ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี บริษัท ฮอนด้าราชบุรี จำกัด และโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จัดโครงการฯ นี้ขึ้น

นายณัฐพล แสงศรี ผู้จัดการภาคตะวันตก บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด กล่าวว่า โครงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษา ( Road safety camp) เพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชน ได้ตระหนักเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งจะมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุทางท้องถนน และอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในวัยเยาวชน ทำให้มีการสูญเสียทรัพยากรอันมีค่ามากที่สุด อย่างไรก็ตามโครงการฯ นี้เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยกันรณรงค์และลดอุบัติเหตุของจังหวัด โดยมุ่งเน้นไปที่เยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่เป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตภาพ/ข่าว สุชาติ รอดบุญพา
11/08/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: