วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2554

โครงการแก้ไขปัญหาน้ำเสียภายในโรงงานสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี ร่วมกับ บริษัทวีแอนด์เค สับปะรด กระป๋อง จัดโครงการแก้ไขปัญหาน้ำเสียภายใน และภายนอกโรงงาน พร้อมจัดทำ ซีเอสอาร์ ความรับผิดชอบต่อสังคม

ที่ห้องประชุมบริษัทวีแอนด์เค สับปะรดกระป๋อง นายสุรพล ชามาตย์ อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการแก้ไขปัญหาน้ำเสียภายในโรงงาน โดยมีลูกจ้างภายในโรงงาน ประชาชน เกษตรกรในพื้นที่ เข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก สำหรับโครงการดังกล่าว ทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี ได้ร่วมกับ บริษัทวีแอนด์เค สับปะรด กระป๋อง จัดทำขึ้นเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาน้ำเสียหลังในอดีตที่ผ่านมา โรงงานแห่งนี้ได้มีการลักลอบปล่อยน้ำเสียออกนอกโรงงานทำให้เกิดมลพิษทางน้ำ และเกษตรกรได้รับความเดือดร้อน แต่ในปัจจุบันทางโรงงานได้เร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดโครงการในครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่พนักงานภายในโรงงานรวมถึงเป็นการสร้างความเข้าใจให้แก่พี่น้องประชาชน รวมถึงเกษตรกรในพื้นที่

นอกจากนี้ โรงงาน วีแอนด์เค สับปะรดกระป๋อง ยังได้จัดทำ CSR หรือ“Corporate Social Responsibility หรือที่เรียกเป็นภาษาไทยว่าความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งหมายถึง การดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี ควบคู่ไปกับการใส่ใจดูเเลรักษาสังคมและสิ่งเเวดล้อม เพี่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน" ภายใต้หลักแนวคิดของ CSR คือการกำกับดูเเลกิจการที่ดี การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม การเคารพสิทธิและการปฎิบัติต่อเเรงงานอย่างเป็นธรรมความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม การดูเเลรักษาสิ่งเเวดล้อม การเผยเเพร่ นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม และการจัดทำรายงานด้านสังคมและสิ่งเเวดล้อม เป็นต้นภาพ/ข่าว สุชาติ รอดบุญพา
03/08/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: