วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2554

จ.ราชบุรี จัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี จัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถจังหวัดราชบุรี ในหมวดอักษร ( กต.) เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าร่วมประมูลได้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน

ที่ห้องราชาวดี โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดราชบุรี นายเทียนโชติ จงพีร์เพียร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เดินทางมาเป็นประธานเปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถจังหวัดราชบุรี โดยมีนายสุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายเกชา ศักดิ์สมบูรณ์ สมาชิกวุฒิภา และนางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฐ์ นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี คอยให้การต้อนรับ สำหรับการประมูลหมายเลขทะเบียนรถจังหวัดราชบุรี ทางสำนักงานขนส่งจังหวัด ได้นำหมายเลขทะเบียนรถประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน หมวดอักษร กต จำนวน 301 หมายเลข ออกประมูลเป็นการทั่วไปเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าร่วมประมูลได้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน

ซึ่งเงินที่ได้จากการประมูลทั้งหมดจะนำเข้า กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งการประมูลในครั้งนี้จะประมูลโดยวิธีเสนอราคาด้วยวาจา มีผู้สนใจเข้าร่วมประมูลและลงทะเบียน จำนวน 1,034 ราย รวมจำนวนเงินหลักประกันทั้งสิ้น 1,701,000 บาท โดยหมายเลขทะเบียนรถที่นำออกประมูลในครั้งนี้ ภาพพื้นแผ่นป้ายเป็นเอกลักษณ์ และสื่อความหมายของจังหวัดราชบุรี ประกอบด้วยพื้นภาพเป็นสีฟ้าซึ่งเป็นสีประจำจังหวัด ภาพโอ่งมังกร หนังใหญ่วัดขนอน และตลาดน้ำดำเนินสะดวก ซึ่งเป็นภาพที่สื่อความหมายความเป็นจังหวัดราชบุรีได้ดี โดยหมายเลขที่ประชาชนให้ความสนใจในการประมูลครั้งนี้ ประกอบไปด้วย หมายเลข กต 1111 กต 2222 กต 3333 กต 4444 กต 5555 กต 6666 กต 7777 และที่เป็นไฮไลท์ของงานคือ กต 8888 และ กต 9999 นั่นเองภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
29/08/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: