วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ร.ร.ดรุณาราชบุรี จัดงานมหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 38โรงเรียนดรุณาราชบุรี จัดงานมหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 38 ประจำปีการศึกษา 2554 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย และพัฒนาทักษะด้านกีฬาต่างๆ ให้กับนักเรียน

ที่โรงเรียนดรุณาราชบุรี นายวินัย ศรีเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 38 ประจำปีการศึกษา 2554 พร้อมด้วย บาทหลวงจำเนียร จิตเสรีวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดรุณาราชบุรี นางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฎ นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และคณะผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง เข้าร่วมในพิธีเปิดงานครั้งนี้

โดยทางโรงเรียนได้จัดให้มีขบวนพาเหรดของสีต่างๆ แบ่งออกเป็น 4 สี คือ สีแดง สีฟ้า สีเหลือง และสีเขียว ภายในขบวนพาเหรดของแต่ละสีก็มีการตกแต่งอย่างสวยงาม มีการจัดขบวนเทิดพระเกียรติฯ การรณรงค์ลดปัญหาภาวะต่างๆ การให้ความรู้เกี่ยวกับค่านิยม เชื่อชาติ ศาสนา และประเพณี

สำหรับการจัดงานมหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพครั้งนี้ ทางโรงเรียนจัดขึ้นเพื่อรวมพลังกระตุ้นเด็ก เยาวชน และมวลชนให้รักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา มีความสามัคคี มีระเบียบวินัย มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ตลอดจนใช้การกีฬาพิชิตยาเสพติด เพื่อพัฒนาทักษะด้านกีฬา เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือกันระหว่างองค์กรต่างๆ ทั้งนี้การจัดงานมหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 38 ประจำปีการศึกษา 2554 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2554 จากความร่วมมือของคณะกรรมการบริหาร 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนดรุณาราชบุรี โรงเรียนดรุณาราชบุรีพณิชยการ และโรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา


ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
17/08/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: