วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2554

การแข่งขันเรือยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2554การแข่งขันเรือยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานสืบสานวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลองประจำปี 2554

ที่วัดโคกหม้อ นายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิด การแข่งขันเรือยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานสืบสานวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลองประจำปี 2554 พร้อมด้วย นายโกมล ตันติวรนุกูล ประธานหอการค้าจังหวัดราชบุรี และสมาชิก ส่วนราชการ และประชาชนร่วมในพิธีเปิดงานอย่างพร้อมเพรียง โดยนายธรรมศักดิ์ ฤทธิ์แดง นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีครั้งนี้ว่า

เมื่อปี พ.ศ. 2548 ชุมชนโคกหม้อพัฒนา ได้ร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชน ทำการฟื้นฟูประเพณีการแข่งเรือยาวขึ้นหลังจากประเพณีการแข่งขันเรือยาวนั้นห่างหายจากสายน้ำแม่กลองไปนานหลายปี ซึ่งการแข่งขันเรือประเพณีในครั้งนี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าพระราชทานถ้วยรางวัลเพื่อมอบเป็นรางวัลชนะเลิศในแต่ละปี ซึ่งจัดต่อเนื่องกันมาถือได้ว่าปีนี้เป็นปีที่ 7

สำหรับการแข่งขันเรือยาวประเพณีจัดขึ้นเพื่อให้นักกีฬาทุกคน รู้รักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และยังส่งผลให้เยาวชน หันมาสนใจกีฬาห่างไกลยาเสพติด ซึ่งการแข่งขันในครั้งมีการแข่งขันเรือยาวประเภท 5 ฝีพาย ชิงถ้วยเกียรติยศ การแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯ ประเภทเรือยาวเล็กไม่เกิน 30 ฝีพาย ทั้งเรือยาวภายใน ฝีพายพื้นบ้านในจังหวัดราชบุรี และเรือทั่วไป และยังมีกิจกรรมอื่นๆ เช่น การประกวดไม้ดอกไม้ประดับประเภทชวนชม ชิงถ้วยพระราชทานฯ การออกร้านจำหน่ายสินค้าราคาถูก เป็นต้น


ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
12/08/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: