วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2554

โครงการนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ซาบซึ้งพระคุณแม่หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบกราชบุรี จัดโครงการนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ซาบซึ้งพระคุณแม่ ประจำปีการศึกษา 2554

ที่หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี พันโท อนุมาศ พินิจชอบ ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบกราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ซาบซึ้งพระคุณแม่ ประจำปีการศึกษา 2554 โดยพันตรี สุนันท์ ทับชม หัวหน้าศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบกราชบุรี กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าวว่า ตามที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ได้ส่งเสริมให้หน่วยฝึกวิชาทหาร จัดทำโครงการ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ซาบซึ้งพระคุณแม่

เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารได้มีโอกาสแสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ และเพื่อเทิดพระเกียรติฯ เนื่องวันวโรกาส 12 สิงหามหาราชินี เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับนักศึกษาวิชาทหาร อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการฝึกนักศึกษาวิชาทหารและหน่วยฝึกวิชาทหารอีกด้วย
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีนักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น 222 นาย ซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปอย่างอบอุ่น โดยนักศึกษาวิชาทหารได้นำพวงมาลัยดอกมะลิสด มอบให้แม่ของตน พร้อมก้มกราบเท้า จนทำให้ผู้เป็นแม่และลูกต่างกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
08/08/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: