วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

เยี่ยมชมโรงงาน
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกระเบื้องและคณะเข้าเยี่ยมชมบริษัทราชบุรีอาหารจำกัด หรือ ซีพีเอฟ พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานภายในโรงงาน

ที่บริเวณเลขที่ 80/3 หมู่ 8 ต.ดอนกระเบื้อง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี นายสุรพล ชามาตย์ อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นายอ๊อด นุชอิ่ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกระเบื้อง และคณะเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานภายในบริษัทราชบุรีอาหารจำกัด หรือซีพิเอฟ โดยมีนายนันทพล วิชัยดิษฐ์ ผู้บริหารประจำโรงงาน และนายภานุวงษ์ ธรรมจารึก ผู้จัดการสำนักพัฒนาและเพิ่มผลผลิต บริษัท กรุงเทพผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด คอยให้การต้อนรับ ซึ่งการเดินทางมาในครั้งนี้ ทางโรงงานได้มีการบรรยายสรุปให้ทางคณะได้รับฟัง พร้อมกับพาเยี่ยมชมโดยรอบโรงงาน ทั้งกระบวนการผลิต การขนส่ง รวมถึงระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้คอนโทรลเครื่องจักร

โดยบริษัทราชบุรีอาหารจำกัด หรือซีพิเอฟ นับว่าเป็นบริษัทที่ได้รับการยกย่องและได้คุณภาพมาตรฐาน เป็นอย่างมาก อีกทั้งล่าสุดยังได้รับประกาศเกียรติคุณโล่รางวัลระดับเงิน สถานประกอบกิจการไม่มีอุบัติเหตุถึงขึ้นหยุดงานต่อเนื่องตั้งแต่ 3,000,000-9,999,999 ชั่วโมงการทำงานของลูกจ้างทั้งหมด ด้วย

สำหรับบริษัทราชบุรีอาหารจำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 80/3 หมู่ 8 ต.ดอนกระเบื้อง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี มีพื้นที่ทั้งหมด 66 ไร่ กลังการผลิต 66,000 ตันต่อเดือน ผลิตจริง 45,000 ตันต่อเดือน แหล่งจำหน่าย ลูกค้าและฟาร์มในเครือฯ มีพนักงานทั้งสิ้น 237 คน โดยผลิตภัณฑ์แบ่งเป็นอาหารถุง 67 เปอร์เซนต์ และไซโล 33 เปอร์เซ็นต์ ประเภทของผลิตภัณฑ์แบ่งเป็นอาหารเป็ด 7 เปอร์เซ็นต์ อาหารหมู 42 เปอร์เซ็นต์ และอาหารไก่ 51 เปอร์เซ็นต์ ลักษณะของผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็นหัวอาหาร 1 เปอร์เซ็นต์ ผง 11 เปอร์เซ็นต์ และเม็ด 88 เปอร์เซ็นต์ด้วยกันภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
28/07/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: