วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

งานมหกรรมสินค้าเกษตรแปรรูป 54สำนักงานเกษตรจังเกษตรจังกวัดราชบุรี จัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรแปรรูป 54

ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี นายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรแปรรูป 54 พร้อมด้วย นางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฎ นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และเกษตรกรร่วมในพิธีเปิดงานอย่างพร้อมเพรียง นายรังสรรค์ กองเงิน เกษตรจังหวัดราชบุรี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรแปรรูป ครั้งนี้ว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าเกษตรและสินค้าแปรรูปด้านการเกษตรจากเกษตรกรโดยตรง

ทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ และรณรงค์การบริโภคอาหารปลอดภัย ที่ได้มาตรฐานการผลิต เป็นการเปิดโอกาสให้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายการเจรจาธุรกิจของกลุ่มฯ และสินค้าของดีเมืองราชบุรี สำหรับอาคารร้านค้าวิสาหกิจชุมชน ภายใต้ชื่อว่า RC SHOP ได้รับงบประมาณสนับสนุนตามแผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี โครงการส่งเสริมพัฒนาการผลิต และการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อแสดงและจำหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชน กว่า 200 รายการ

สำหรับงานมหกรรมสินค้าเกษตรแปรรูป 54 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม รวม 3 วัน โดยจัดให้มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูป สินค้าวิสาหกิจชุมชน จำนวน 30 ร้าน โดยผู้แทนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน การสาธิตการปลูกผักระบบไฮโดรโปรนิกส์ การจำหน่ายสินค้าของร้านวิสาหกิจชุมชน ณ ร้านค้าวิสาหกิจชุมชน การเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ผลิตและผู้จำหน่ายโอกาสนี้นายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมเยี่ยมชมสินค้าที่จัดแสดงภายในร้านค้าวิสาหกิจกิจชุมชน และและสินค้าเกษตรแปรรูปที่ผู้ประกอบการนำมาจำหน่ายในโอกาสนี้ด้วยภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
28/07/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: