วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

โครงการพัฒนาภาคีเครือข่ายศูนย์เพื่อนร่วมใจวัยทำงานในสถานประกอบการแรงงานจังหวัดราชบุรี ร่วมกับบริษัท แวกซ์ กาเบ็จรีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด จัดอบรมโครงการพัฒนาภาคีเครือข่ายศูนย์เพื่อนร่วมใจวัยทำงานในสถานประกอบการ

นายเจน รัตนพิเชฏฐชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายศูนย์เพื่อนร่วมใจวัยทำงานในสถานประกอบการ ที่ บริษัท แวกซ์ กาเบ็จรีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด จังหวัดราชบุรีโดยสำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี ร่วมกับบริษัท แวกซ์ กาเบ็จรีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด และเครือข่ายภาคี จัดทำโครงการฯ ขึ้น มีสถานประกอบการในเครือข่ายจำนวน 10 แห่ง จำนวน 60 คน เข้าร่วมโครงการ ฯ

โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลราชบุรีบรรยายให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและสุขภาพจิตในวัยทำงาน นายอำนวย ศรีโยธา แรงงานจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า โครงการฯ ดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาเครือข่ายและภาคีเครือข่ายในสถานประกอบการ ให้ได้รับการสนับสนุนและวางแผนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในการป้องกันและแก่ไขปัญหายาเสพติด และเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดี ขยายผลการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตสู่แกนนำชมรมทูบีนัมเบอร์วันในสถานประกอบการ ให้มีบทบาทในการพัฒนาศูนย์เพื่อนใจวัยทำงานมีส่วนในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด และพัฒนาสถานประกอบการให้เป็นสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงานตามเกณฑ์มาตรฐานภาพ/ข่าว สุชาติ รอดบุญพา
29/07/54


ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: