วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

จ.ราชบุรี จัดโครงการปล่อยพันธ์สัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

สถานีเพาะเลียงสัตว์ป่าเขาสน จังหวัดราชบุรี จัดโครงการปล่อยพันธ์สัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ

ที่หน่วยพิทักษ์ป่ายาว เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี จังหวัดราชบุรี นายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชกรจังหวัดราชบุรี เป็นประธานปล่อยพันธ์ป่าคืนสู่ถิ่นธรรมชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ป่าไม้ นักเรียนกลุ่มพลังมวลชน ทหาร ตำรวจในพื้นที่ รวมโครงการฯ โดยสัตว์ป่าที่ปล่อยในครั้งนี้ประกอบด้วยไก่ฟ้าหลังเทาแข้งเทาหรือแข้งตะกั่ว , ไก่ฟ้าหลังเทาแข้งแดง จำนวน 84 ตัว การนี้สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน จังหวัดราชบุรี กลุ่มงานเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช จัดโครงการเพาะพันธ์สัตว์ป่าและปล่อยป่าคืนสู่ธรรมชาติ

เพื่อฟื้นฟูประชากรไก่ฟ้าหลังเทาให้เกิดความสมดุลกับระบบนิเวศในพื้นที่เขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี เพิ่มห่วงโซ่อาหารของสัตว์ป่าในธรรมชาติ และยังเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตาแนวพระราชดำริในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 84 พรรษา 5 ธนวาคม 2554 นี้
ภาพ/ข่าว สุชาติ รอดบุญพา
29/07/54


ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: