วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

เปิดการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 16เทศบาลเมืองราชบุรี เปิดการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 16

ที่สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี นายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 16 โดยนางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฏ นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ครั้งนี้ว่า จ.ราชบุรี ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ เป็นประจำทุกปี ซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 16

โดยทางเทศบาลเมืองราชบุรีได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพขัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 19-29 ก.ค.54 แบ่งชนิดการกีฬาออกเป็น 6 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล เซปักตะกร้อ เปตอง และกีฬาพื้นบ้าน สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อ สร้างความสมัครสมานสามัคคี ระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างความมีระเบียบวินัย ความมีน้ำซึ่งกันและกัน โดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลาง โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นตัวจากเทศบาลตำบล รวม 33 เทศบาล เข้าร่วมทำการแข่งขันในครั้งนี้ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
29/07/54


ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035
ไม่มีความคิดเห็น: