วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ม.จอมบึงร่วมสืบสานภูมิปัญญาไทยเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเรียนรู้นอกห้องเรียนร่วมสืบสานภูมิปัญญาไทย ปลูกพืชสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรมการปลูกพืชสมุนไพรของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ณ สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคกลาง จังหวัดราชบุรีกลุ่มนี้ เป็นหนึ่งกระบวนการเรียนรู้ ในรายวิชาพืชเครื่องเทศและสมุนไพร ภายใต้การนำของผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภา เหล่าสมบูรณ์ อาจารย์ผู้สอนได้นำนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาแพทย์แผนไทย และสาขาวิชานิเทศศาสตร์มาเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยนายสมหมาย นามสวาท นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคกลาง จังหวัดราชบุรีและหัวหน้าสวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษามหาราชินี ภาคกลางและคณะให้การต้อนรับพร้อมบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษา ณ สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคกลาง จังหวัดราชบุรี

ซึ่งกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาไทยจัดปลูกพืชสมุนไพรเป็น”โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว”เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 ที่สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคกลางจัดขึ้น เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของพืชสมุนไพร ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของไทยที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ นอกจากกิจกรรมปลุกพืชสมุนไพรแล้วทางหัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคกลาง จังหวัดราชบุรียังได้มอบกล้าไม้ให้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภา เหล่าสมบูรณ์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงที่มาศึกษาดูงานในครั้งนี้อีกด้วย

สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคกลางจังหวัดราชบุรี เป็นแหล่งรวบรวมพรรณไม้ในวรรณคดีตามบทกลอนของไทย และต้นไม้ในพุทธประวัติ ต้นไม้ประจำจังหวัด ไม้มงคล 9 ชนิด ไม้มงคลประจำวันเกิด ต้นไม้ตามทิศ สมุนไพรไทย และสวนไม้เฉลิมพระเกียรติ ในการนี้ยังเป็นแหล่งนัดพบจุดเส้นชัยของบรรดานักปั่นจักรยาน นักวิ่งที่มารวมพล เดิน วิ่ง ปั่นครอสคันทรี ชมสวนมวลไม้ที่เป็นงานประเพณีประจำทุกปีภาพ/ข่าว สุชาติ รอดบุญพา
29/07/54


ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: