วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ความคืบหน้าการจัดสร้างโถน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ความคืบหน้าการจัดสร้างโถน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ในพิธีมหาสมาคมครบ 7รอบ 84 พรรษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้จังหวัดราชบุรีเป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดทำโถน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์ จำนวน 100 โถ ประทับตรา ตราประจำจังหวัด 76 จังหวัด รวมกรุงเทพมหานครเป็น 77 จังหวัด และดำเนินการจัดส่งเพื่อบรรจุน้ำพระพุทธมนต์ของแต่ละจังหวัด ร่วมในพระราชพิธีมหาสมาคมถวายพระพรชัยมงคลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุ 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554

การนี้จังหวัดราชบุรีได้ว่าจ้าง โรงโอ่งรัตนโกสินทร์ เซรามิกค์ 4 จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 51 /5 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรีเป็นผู้จัดทำโถน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการแล้ว แบบที่ทำอยู่ทั้งหมดมี 5 แบบ สามารถผลิตได้วันละ 2 ชุด คาดว่าจะใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 2 เดือน และจะมีการตกแต่งลวดลายทองและข้อความที่จะเขียนไว้บริเวณคอโถน้ำ การติดตราสัญลักษณ์ 84 พรรษา ตราประจำจังหวัด 76 จังหวัด รวมกรุงเทพมหานครเป็น 77 จังหวัด ใช้เวลาประมาณ 3 เดือน คาดว่าปลายเดือนกันยายนน่าจะแล้วเสร็จ ทันตามกำหนดและตรงตามแบบของช่างสิบหมู่กรมศิลปากรได้กำหนดออกแบบไว้ อย่างไรก็ตามจังหวัดจะติดตามความคืบหน้าเป็นระยะเพื่อเสนอให้ประชาชนทั่วประเทศได้รับทราบต่อไป


ภาพ /ข่าว กาญจนา สิมมา
06/07/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262


ไม่มีความคิดเห็น: