วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

พล.พัฒนาที่ 1 จัดงานวันสถาปนา ครบรอบปีที่ 22กองพลพัฒนาที่ 1 ทำพิธีเนื่องในวันสถาปนากองพลพัฒนาที่ 1 ครบรอบ 22 ปี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงาน กำลังพล และครอบครัว

ที่ห้องประชุมกองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ อ.เมือง จ.ราชบุรี พลโท อุดมเดช สีตบุตร แม่ทัพภาคที่ 1 ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีวันสถาปนากองพลพัฒนาที่ 1 ครบรอบ 22 ปี ณ กองบัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ โดยมีพลตรี ธวัชชัย นุ่มนิ่ม ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 พลโทนิพนธ์ ปานมงคล เจ้ากรมการทหารช่าง นายสุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ร่วมในพิธีพร้อมเพรียง

เนื่องด้วยกองพลพัฒนาที่ 1 กำหนดให้มีการทำบุญเนื่องในวันสถาปนากองพลพัฒนาที่ 1 ขึ้น เป็นประจำทุกปี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงานกำลังพลและครอบครัว ภายในงานจัดให้มีพิธีสงฆ์ การถวายเครื่องไทยธรรม แด่พระภิกษุสงฆ์ พร้อมกันนี้ พลโท อุดมเดช สีตบุตร แม่ทัพภาคที่ 1 พร้อมผู้ร่วมงาน ร่วมกันทำพิธีเปิดแพรคลุมอนุสาวรีย์ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุญนาค) ในโอกาสนี้ด้วยภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
27/07/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: