วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน OTOP สู่ระบบการณ์ค้าออนไลน์ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262

บริษัท TOT จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการส่งออก ธนาคารกรุงไทย บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด และบริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) ผนึกกำลัง ร่วมผลักดันการขยายตลาดสินค้า OTOP ผ่านระบบ e-Commerce (อีคอมเมิส)

ที่ห้องประชุมไปรษณีย์เขต 7 อ.เมืองราชบุรี ดร.บุญมาก ศิริเนาวกุล รองประธานกรรมการ รักษาการประธาน บริษัททีโอที จำกัด มหาชน เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน OTOP สู่ระบบการณ์ค้าออนไลน์ ให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมการพัฒนาชุมชน และผู้ประกอบการสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่สนใจในจังหวัดราชบุรี รวม 80 คน เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินการ ธุรกิจแบบ e-Commerce (อีคอมเมิส) โดยมีคณะผู้บริหาร บริษัท TOT จำกัด (มหาชน) และบริษัทไปรษณีย์ไทย ร่วมในพิธี

กระทรวง ไอซีที วางนโยบายผลักดันการใช้งาน e-Commerce (อีคอมเมิส) ร่วมกับ 6 หน่วยงาน จัดทำโครงการ e-Commerce (อีคอมเมิส) เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กรมการพัฒนาชุมชน ทำหน้าที่คัดเลือก รวมผลิตภัณฑ์ OTOP และประสานงานกับผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมการส่งออก ให้คำปรึกษาการประชาสัมพันธ์สินค้าในรูปแบบภาษาต่างประเทศ ธนาคารกรุงไทย จัดทำระบบรับชำระค่าสินค้าผ่านช่องทางต่างๆที่เหมาะสม ส่วนบริษัท TOT จะวางระบบการทำ e-Commerce (อีคอมเมิส) โดยทำระบบร้านค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ http://www.tote-market.com/

ขณะที่ บริษัทไปรษณีย์ไทย รับหน้าที่ด้านระบบการขนส่งสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งให้คำปรึกษาการใช้บรรจุภัณฑ์ ที่เหมาะสม และบริษัท อสมท. ใช้เครือข่าย ช่องทางสื่อสารที่มีอยู่เพื่อสนับสนุนและเผยแพร่สินค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ อันเป็นการขยายช่องทางทางการตลาดในการจำหน่ายสินค้า OTOP ให้แก่ผู้ซื้อทั้งในประเทศและต่างๆประเทศได้มากยิ่งขึ้นภาพ/ข่าว สุชาติ รอดบุญพา
10/05/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262

ไม่มีความคิดเห็น: