วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

แถลงข่าวกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 เมืองเลยเกมส์


จังหวัดเลยแถลงข่าวกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 เมืองเลยเกมส์

ที่ห้องราชาวดี โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ.เมือง จ.ราชบุรี ดร.สุวัตร สิทธิหล่อ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในการแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 ประจำปี 2555 เมืองเลยเกมส์ พร้อมด้วย ดร.พัฒนาชาติ กฤดิบวร รองอธิบดีกรมพลศึกษา นายอภินันทน์ มกรเสน ผู้อำนวยการสำนักการกีฬา กรมพลศึกษา นายอิทธิ กีรติธรานุรักษ์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเลย นายณัฐพล ดวงท้าวเศษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเลย เขต 2 และนายสุพจน์ วงศ์พรหมท้าว ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย

ร่วมกันแถลงข่าวเพื่อรายงานศักยภาพ และความพร้อมของจังหวัดเลย ซึ่งได้รับเกียรติจากกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 ประจำปี 2555 "เมืองเลยเกมส์” ที่จะจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 7-11 พฤษภาคม 2555 ต่อจากการแข่งขันในครั้งที่ 23 "พญาผึ้งเกมส์” ซึ่งจังหวัดราชบุรีเป็นเจ้าภาพ โดยจังหวัดเลยมีความพร้อมทั้งในด้านที่พัก สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และสนามแข่งขัน ตลอดจนสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ อาทิ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง วัดพระธาตุศรีสองรัก โดยมีคำขวัญการแข่งขันว่า "ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ คือ น้ำใจนักกีฬา ปรองดองและสมานฉันท์”ภาพ/ข่าว สุชาติ รอดบุญพา
10/05/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262


ไม่มีความคิดเห็น: