วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

เปิดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข


เทศบาลเมืองราชบุรีจัดการประชุมประจำเดือน อาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมา พร้อมเน้นย้ำเรื่องการกำจัดลูกน้ำยุงลายในชุมชน

ที่หอประชุม ศาลาประชารวมใจ เทศบาลเมืองราชบุรี นางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฎ นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมประจำเดือน อาสาสมัครสาธารณสุข สำหรับการประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานที่ทางเทศบาลได้มอบหมายโดยเน้นเรื่องความสะอาดในชุมชน การรักษาสุขภาพ ของประชาชน รวมถึงการกำจัดลูกน้ำยุงลายที่แพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งที่ผ่านมาทางเทศบาลเมืองราชบุรี ได้จัดแผนงานในการพ่นยา ตามชุมชนต่างๆ และแจกทรายอะเบท ให้กับพี่น้องประชาชน ในชุมชน จนทำให้ลูกน้ำยุงลาย ลดลงไปมาก ถึงอย่างไรก็ตามทางเทศบาลเมืองราชบุรีได้กำชับและมอบหมาย ให้อาสาสมัครสาธารณสุข ได้มีการเฝ้าระวังไม่ให้ลูกน้ำยุงลายกลับแม่แพร่ระบาดอีกอย่างแน่นอนภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
10/05/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262

ไม่มีความคิดเห็น: