วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

จ.ราชบุรี จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล


ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และเหล่าพสกนิกร ทำพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล

ที่โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี นายสุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วย นายณรงค์ พลละเอียด นายณรงค์ ครองชนม์ นายเจน รัตนพิเชฏฐชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัด และเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ รวมทั้งเหล่าพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมในพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม 2554 โดยนายสุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนไตร ต่อจากนั้นประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ และวางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง ถวายคำนับพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช อ่านคำถวายอาศรีรวาทนวมินทรมหาราชาธิราชราชสดุดี จบแล้วดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

วันฉัตรมงคล เป็นวันที่ระลึกในการครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงรับพระบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย โดยสมบูรณ์ คือ พระองค์ได้ขึ้นครองราชสมบัติสืบต่อจากสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาอยู่ ณ ทวีปยุโรป จนกระทั่งทรงบรรลุนิติภาวะแล้วจึงได้เสด็จนิวัติในประเทศไทย และรัฐบาลไทยได้น้อมเกล้า ฯ จักพระราชพิธีบรมราชาภิเษกถวาย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2493 เหล่าพสกนิกรชาวไทย ได้ถือเอาวันที่ 5 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันฉัตรมงคลรำลึก


ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
05/05/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262

ไม่มีความคิดเห็น: