วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

อบรมกรรมการผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่เทคนิค กีฬาชาวไทยภูเขา


สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี จัดอบรมกรรมการผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่เทคนิค การแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 พญาผึ้งเกมส์

ที่ห้องประชุมราชาวดี โรงแรม โกลเด้นซิตี้ นายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธารเปิดการอบรมกรรมการผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่เทคนิค การแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 พญาผึ้งเกมส์ โดยนายไกรสร กลับทวี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี กล่าวถึงวัตถุประสงค์ ของการจัดอบรมในครั้งนี้ว่า ตามที่กรมพละศึกษา ได้ร่วมกับ จังหวัดราชบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 พญาผึ้งเกมส์ ระหว่างวันที่ 6-10 พฤษภาคม 2554 ณ สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี และอำเภอสวนผึ้ง จ.ราชบุรี โดยกำหนดจัดการแข่งขันกีฬาสากล 5 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย เปตอง วอลเล่ย์บอล เซปักตะกร้อ ฟุตบอล 7 คน กรีฑา และกีฬาพื้นบ้านอีก 11 ชนิด

ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานจัดการแข่งขันและการตัดสินเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และถูกต้องตามมาตรฐานสากล เพื่อเน้นย้ำความรู้ กฎ ระเบียบ กติกา มารยาท และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การตัดสินซึ่งกันและกัน จึงได้จัดให้มีการอบรมสัมมนากรรมการผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เนคนิคกีฬาขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจาก กรมพละศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ของจังหวัดราชบุรี จัดวิทยาเข้าอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
05/05/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262


ไม่มีความคิดเห็น: