วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

อบต.เกาะพลับพลา พบประชาชน


อบต.เกาะพลับพลา จัดโครงการ อบต.พบประชาชน เพื่อออกให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่ ตำบลเกาะพลับพลา

ที่โรงเรียนวัดเกาะลอย ตำบลเกาะพลับพลา นายวีระ งามเปราะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพลับพลา เป็นประธานเปิดโครงการ อบต.พบประชาชน โดยมีนายมานิต นพอมรบดี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมโครงการ พร้อมมอบ ข้าวสาร ให้แก่พี่น้องประชาชนทั้ง 7 หมู่บ้าน รวมข้าวสาร 1,600 ถุง สำหรับโครงการ อบต.พบประชาชน ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพลับพลา ได้จัดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

ส่วนหนึ่ง ก็เพื่อเป็นการออกให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพลับพลา โดยในกิจกรรม มีการให้บริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่และภาษีอื่น ๆ บริการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์รวมถึงให้ความรู้ด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านสาธารณูปการต่าง ๆ และตอบปัญหาของประชาชน พร้อมสรุปชี้แจงและแถลงนโยบายของผู้บริหารให้ประชาชนทราบ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี
ภาพ/ข่าว สุชาติ รอดบุญพา
02/05/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262

ไม่มีความคิดเห็น: