วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

จ.ราชบุรีจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ปี 2554
จังหวัดราชบุรีร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ภาครัฐและเอกชน จัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2554 มีผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการร่วมงานจำนวนมาก

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262

ที่โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี นายเจน รัตนพิเชฏฐชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2554 พร้อมด้วย นางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฎ นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี นายวันชัย ธีรสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นางสาวจินตนา ชิ้นปิ่นเกลียว ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี ประธานหอการค้าจังหวัดราชบุรี และนางกัลยา ศิริเนาวกุล ผู้สมัคร ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ให้เกียรติร่วมในพิธีเปิดงานในครั้งนี้

โดยนาย เกียรติศักดิ์ บุญสนอง หัวหน้าสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานดังกล่าวว่า วันที่ 1 พฤษภาคม หรือ May Day เป็นวันแรงงาน ในอดีตยุโรปถือว่าวันเมย์เดย์ เป็นวันเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูใหม่ในทางเกษตรกร จึงมีพิธีเฉลิมฉลองรื่นเริง เพื่อเป็นการบวงสรวงบนบานขอให้ปลูกพืชผลได้ดี ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข และสืบทอดปฏิบัติเรื่อยมาในหมู่ชนบทของเกาะอังกฤษจนกระทั่งทุกวันนี้

จากการที่มีวันเมย์เดย์เป็นวันหยุดพักผ่อนประจำปี ประเทศอุตสาหกรรมหลายประเทศจึงถือเอาเป็นวันหยุดงานของคนทำงาน วันฉลองและวันรื่นเริงของผู้ใช้แรงงาน ความหมายของวันเมย์เดย์จึงเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ในปี พ.ศ.2433 หลายประเทศทางตะวันตก จึงมีการเรียกร้องให้วันที่ 1 พฤษภาคม เป็นวันแรงงานสากล สืบมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเตือนใจให้ประชาชน ตระหนักถึงผู้ใช้แรงงานที่ได้ทำประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศชาติ สำหรับประเทศไทยเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2499 สำนักนายกรัฐมนตรี ให้ถือเอาวันที่ 1 พฤษภาคม เป็นวันกรรมกรแห่งชาติ ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น วันแรงงานแห่งชาติ

ดังนั้น จ.ราชบุรี จึงได้จัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2554 โดยมีกิจกรรมรื่นเริง การแสดงขบวนพาเหรดแสดงพลังของผู้ใช้แรงงาน และการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด และเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่ผู้ใช้แรงงาน การประกวดกองเชียร์ การจับฉลากแจกของรางวัลแก่ผู้ใช้แรงงาน การจัดจำหน่ายสินค้าราคาถูก และกิจกรรมอื่นๆ อีกมามาย ซึ่งมีผู้ใช้แรงงานและประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
02/05/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262

ไม่มีความคิดเห็น: