วันพุธที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

อบต.ดอนตะโก พบประชาชน


อบต.ดอนตะโก จัดโครงการ อบต.พบประชาชน เพื่อออกให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่ ตำบลดอนตะโก

ที่ศาลาเอนกประสงค์ ตำบลดอนตะโก นายวุฒิชัย จันทโรทัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก จัดโครงการ อบต.พบประชาชน โดยมีนายมานิต นพอมรบดี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมโครงการ พร้อมมอบ ข้าวสาร ให้แก่พี่น้องประชาชนในเขตตำบลดอนตะโก รวมข้าวสารกว่า 1,000 ถุง

สำหรับโครงการ อบต.พบประชาชน ทางองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ได้จัดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่ง เพื่อเป็นการออกให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก โดยในกิจกรรม มีการให้บริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่และภาษีอื่น ๆ บริการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์รวมถึงให้ความรู้ด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านสาธารณูปการต่าง ๆ และตอบปัญหาของประชาชน พร้อมสรุปชี้แจงและแถลงนโยบายของผู้บริหารให้ประชาชนทราบ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีภาพ/ข่าว สุชาติ รอดบุญพา
04/05/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262

ไม่มีความคิดเห็น: