วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ประกวดร้องเพลงงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานภาคตะวันตก


สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ราชบุรี เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ผู้ใช้แรงงาน และประชาชนทั่วไป ร่วมประกวดร้องเพลง ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานภาคตะวันตก ประจำปี 2554

นายเกียรติศักดิ์ บุญสนอง หัวหน้าสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองจังหวัดราชบุรี ได้เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมประกวดร้องเพลง เพื่อเข้าร่วมแข่งขันในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานภาคตะวันตก ประจำปี 2554 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 นี้ ไม่จำกัดเพศและวัย ซึ่งผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องร้องเพลงบังคับ 1 เพลง คือเพลงความปลอดภัยในการทำงานและเลือกเพลงที่ตนเองถนัดอีก 1 เพลง

โดยผู้ชนะในระดับจังหวัด จะได้เป็นตัวแทนของจังหวัดราชบุรีเข้าร่วมประกวดในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานภาคตะวันตก ประจำปี 2554 ที่โรงแรมราชศุภมิตร (อาร์เอส) ที่ จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 16 มิถุนายน 2554 สำหรับผู้ชนะเลิศในการประกวดร้องเพลงจะได้รับเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 รับเงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี โทร 032-337307 และ 032-321756 ในวันและเวลาราชการ นอกจากนี้ยังมีการประกวดวาดภาพ การประกวดคลิปวีดีโอแสดงเต้นโชว์สื่อถึงความปลอดภัยในการทำงาน และอื่น ฯลฯ

สำหรับการ จัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานภาคตะวันตก จัดขึ้นเพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ หน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาคราชการ และองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเขตภาคตะวันตกภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
05/05/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262
ไม่มีความคิดเห็น: