วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

มอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ กรมการทหารช่าง


พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ของกรมการทหารช่าง ประจำปีการศึกษา 2554

ที่สโมสรนายทหารค่ายภาณุรังสี พลโทนิพนธ์ ปานมงคลเจ้ากรมการทหารช่าง เป็นประธาน ในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการของ กรมการทหารช่าง ประจำปีการศึกษา 2554 พร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของ กรมการทหารช่าง ร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ สำหรับปีการศึกษา 2554 มีบุตรข้าราชการได้รับทุนการศึกษาจำนวน 362 ทุน เป็นเงิน 2,316,771 บาท เพื่อเป็นสวัสดิการ เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาและเป็นขวัญกำลังใจ ให้กับกำลังพลของหน่วยขึ้นตรง กรมการทหารช่าง และกองพันทหารช่างที่ 51 โดยแบ่งเป็นทุนระดับการศึกษา ประกอบด้วย

ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 164 ทุน ทุนละ 1,700 บาท
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 64 ทุน ทุนละ 2,300 บาท
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จำนวน 53 ทุน ทุนละ 3,000 บาท
ระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า จำนวน 45 ทุน ทุนละ 4,000 บาท และ
ทุนการศึกษาผู้มีผลการเรียนดีเด่น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จำนวน 18 ทุน ทุนละ 3,000 บาท ทุนการศึกษาผู้มีผลการเรียนดีเด่น ระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า จำนวน 18 ทุน ทุนละ 4,000 บาท

สำหรับเงินทุนที่นำมามอบให้บุตรข้าราชการที่ได้รับทุนการศึกษาในปีนี้ เป็นทุนที่ได้จากกองทุนต่างๆ อาทิ กองทุนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ กองทุนสวัสดิการกรมการทหารช่าง กองทุนจารุมณี กองทุนจอมพล ผิน ชุนหวัฒ กองทุนศาลเจ้าพ่อหลักเมือง กองทุนการศึกษาบุตรทหารช่าง กองทุนมูลนิธิการการุณย์ เงินทุนสวัสดิการกองทัพบก เงินทุนสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 5ภาพ/ข่าว สุชาติ รอดบุญพา
11/05/54


ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262

ไม่มีความคิดเห็น: