วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2554

พิธีอำลาชีวิตราชการทหารกองประจำการ


จังหวัดทหารบกราชบุรี จัดพิธีอำลาชีวิตราชการทหารกองประจำการ และมอบวุฒิบัตรการศึกษาทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/2552 ผลัดที่ 1/2553 และผลัดที่ 2/2553 ประจำปี 2554


ที่ห้องประชุม 1 กองบังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี พันเอกพิชิต ฟูฟุ้ง รองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี เป็นประธานใน พิธีอำลาชีวิตราชการทหารกองประจำการ และมอบวุฒิบัตรการศึกษาทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/2552 ผลัดที่ 1/2553 และผลัดที่ 2/2553 ประจำปี 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พลทหารที่จะถูกปลดรู้สึกเป็นเกียรติ ในการที่ตนได้รับราชการทหารครบตามกำหนด เพื่อผูกพันให้ทหารรักกรมกองและราชการทหาร

อีกทั้งยั้งแสดงให้เห็นถึงความรักความมีเยื่อใยของผู้บังคับบัญชาต่อพลทหารที่จะปลด ซึ่งทหารกองประจำการที่สำเร็จเข้ารับวุฒิบัตรการศึกษาจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ ไปประกอบอาชีพตามความรู้ ความสามารถ สร้างเสริมความมั่นคงให้กับตนเองและครอบครัวภาพ/ข่าว สุชาติ รอดบุญพา
27/04/54


ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262


ไม่มีความคิดเห็น: