วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2554

“รณรงค์ฟื้นฟูสภาพน้ำในคลองรางกระดี่และคลองบางป่า ด้วยจุลินทรีย์ชีวภาพ”ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262

เทศบาลตำบลหลักเมืองจัดกิจกรรม“รณรงค์ฟื้นฟูสภาพน้ำในคลองรางกระดี่และคลองบางป่า ด้วยจุลินทรีย์ชีวภาพ”

ที่บริเวณสะพานข้ามคลองรางกระดี่ หมู่ที่ 8 ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี นายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นายสมบูรณ์ ศิริเวช นายอำเภอเมืองราชบุรี นายสุรพล ชามาตย์ อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันทำกิจกรรม “รณรงค์ฟื้นฟูสภาพน้ำในคลองรางกระดี่และคลองบางป่า ด้วยจุลินทรีย์ชีวภาพ” โดยนายธรรมศักดิ์ ฤทธิ์แดง นายกเทศบาลตำบลหลักเมือง กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมดังกล่าว่า คลองรางกระดี่และคลองบางป่าเป็นคลองธรรมชาติที่ประชาชนใช้เพื่อการเกษตรกรรมและอุปโภคของประชาชนในพื้นที่ตำบลพิกุลทอง , ตำบลโคกหม้อ , ตำบลพงสวาย และตำบลบางป่า ปัจจุบันคลองดังกล่าวมีสภาพเสื่อมโทรม ควรได้รับการฟื้นฟูสภาพน้ำในคลองให้กลับมาดีดังเดิม

โดยใช้จุรินทรีย์ชีวภาพซึ่งประกอบด้วย อีเอ็ม.ก้อน และ อีเอ็ม.น้ำ มาช่วยในการฟื้นฟูสภาพน้ำในคลอง ซึ่งได้จัดการรณรงค์ฯ รวม 4 ครั้ง ระหว่างเดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน 2554 นี้ โดยมีหน่วยงานเทศบาลตำบลหลักเมืองรับผิดชอบรณรงค์ในคลองรางกระดี่ , องค์การบริหารส่วนตำบลพิกุลทอง รับผิดชอบรณรงค์ในคลองบางป่าส่วนต้น และองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่ารับผิดชอบรณรงค์ในคลองบางป่าส่วนปลาย อีกทั้งเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสำเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ครบ 7 รอบ 5 ธันวามหาราช 2554 และเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมรณรงค์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนต่อไปภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
28/04/54


ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262

ไม่มีความคิดเห็น: