วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2554

โครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกกาแฟแทนสับปะรด


อบจ.ราชบุรี จัดโครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกกาแฟแทนสับปะรดให้กับเกษตรกรอำเภอบ้านคา

ที่หอประชุมอาคารเอนกประสงค์อำเภอบ้านคา นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วย นายพงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ นายโอภาส ตัณฑ์เจริญรัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ร่วมกันเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกกาแฟแทนสับปะรดให้กับเกษตรกรอำเภอบ้านคา และนายนิธิวรรธน์ ศิริจรรยาพงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเขต อ.บ้านคา นางสาวพิทยภรณ์ หิรัญพันธุ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีให้เกียรติร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าว

โดยมีนางเพ็ญพร พลายแก้ว ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ดังกล่าวว่า อำเภอบ้านคาเป็นแหล่งปลูกสับปะรดของจังหวัดราชบุรี เกษตรกรประกอบอาชีพการปลูกสับปะรดเป็นจำนวนมาก ซึ่งในทุกปีจะเกิดปัญหาราคาสับปะรดตกต่ำ เนื่องจากมีผลผลิตจำนวนมากเกินความต้องการของตลาดทำให้เกษตรกรมีรายได้น้อยไมเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายในครอบครัว อีกทั้งเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของชุมชนประกอบกับอำเภอบ้านคามีสภาพพื้นที่และภูมิอากาศมีความเหมาะสมที่จะปลูกกาแฟ ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจและเป็นที่ต้องการของตลาดจำนวนมากในขณะนี้ ประกอบกับเกษตรกรในอำเภอบ้าคามีความต้องการที่จะทำการเกษตรหลากหลายมากขึ้น

ดังนั้น อบจ.ราชบุรีจึงได้ร่วมกับอำเภอบ้านคาจัดโครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกกาแฟให้กับเกษตรกรอำเภอบ้านคา จำนวน 90 คน เพื่อให้เกษตรกรได้มีความรู้ด้านการปลูกกาแฟและเข้าศึกษาดูงานจากสถานที่ดำเนินการจริง และสามารถนำมาปรับใช้ในการปลูกกาแฟแทนสับปะรดในพื้นที่ของตนเองได้ ซึ่งจัดให้มีการอบรมให้ความรู้จำนวน 1 วัน และเดินทางไปศึกษาดูงานการปลูกกาแฟที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2554 นี้ภาพ/ข่าว สุชาติ รอดบุญพา
27/04/54


ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262


ไม่มีความคิดเห็น: