วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2554

โครงการ เฝ้าระวังมะเร็งเต้านมสตรีไทย กลุ่มแม่บ้านทหารบก จ.ราชบุรี


แม่บ้านทหารบกจังหวัดราชบุรี จัดโครงการพัฒนาความตระหนักและเฝ้าระวังมะเร็งเต้านมสตรีไทย ในกลุ่มแม่บ้านทหารบก จ.ราชบุรี

ที่สโมสรนายทหารประทวน ค่ายบุรฉัตร นางนภาวรรณ ปานมงคล ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการทหารช่าง เดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการ “การพัฒนาความตระหนักและเฝ้าระวังมะเร็งเต้านมสตรีไทย กลุ่มแม่บ้านทหารบกจังหวัดราชบุรี” โดยโครงการดังกล่าวสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการทหารช่าง ได้ร่วมกับ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ซึ่งที่ผ่านมาสุขภาพอนามัยครอบครัวของกำลังพล โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มแม่บ้านในค่ายภาณุรังสี และค่ายบุรฉัตร เป็นกำลังสำคัญในการดูแลบุตรหลานและครอบครัวกำลังพลในส่วนหลัง

โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักในการดูและตนเองของกลุ่มแม่บ้าน จากโรคมะเร็งเต้านมอย่างยั่งยืน เพื่อให้กลุ่มแม่บ้านตรวจเต้านมด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง และเพื่อให้กลุ่มแม่บ้านมีการสร้างระบบเฝ้าระวังมะเร็งเต้านมในกลุ่มแม่บ้าน ดังนั้นจึงจัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมและการเฝ้าตรวจ รวมทั้งประเมินเกณฑ์เสี่ยงในเบื้องต้น ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ กลุ่มตัวอย่างสตรี แม่บ้านและครอบครัวกำลังพล ในพื้นที่ค่ายภาณุรังษี และค่ายบุรฉัตร จำนวน 400 คน โดยมีทีมอาสาสมัครผู้ช่วยวิจัย จากสถาบันจุฬาภรณ์ จำนวน 15 คน มาให้ความรู้

ทั้งนี้เพื่อให้กลุ่มแม่บ้านมีความตระหนักและมีพฤติกรรมที่ถูกต้องเกี่ยวกับความสำคัญของการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง และสามารถเฝ้าระวังโรคอื่นๆ ต่อไปได้ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
27/04/54


ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262
ไม่มีความคิดเห็น: