วันพุธที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2554

ตำรวจเมืองราชบุรี เปิดอบรมโครงการอาสาจราจร


ตำรวจเมืองราชบุรี เปิดอบรมโครงการอาสาจราจร ให้ความรู้แก่มอเตอร์ไซค์รับจ้างและผู้ขับขี่รถยนต์โดยสารสาธารณะ ในพื้นที่เพื่อร่วมกันแจ้งเบาะแสและต่อต้านยาเสพติด เป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ที่อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีผู้ประกอบอาชีพขับรถจักรยานยนต์รับจ้างใน อ.เมืองราชบุรี กว่า 100 คน พร้อมใจกันเข้าร่วมฝึกอบรมตามโครงการอาสาจราจร รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ อาสาแจ้งอุบัติเหตุจราจร ที่ทางสถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรีร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีจัดขึ้น เนื่องจากสภาพปัญหาด้านการจราจรในปัจจุบัน ในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรี มีความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับจำนวนประชากรและยานพาหนะเพิ่มขึ้นตามลำดับ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของสถานที่ราชการหลายแห่ง มีสถานศึกษามากมายหลายแห่ง ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากกำลังพลของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรมีไม่เพียงพอในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้ได้ครบทุกแห่ง

ดังนั้นสถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรีร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีจึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรมอาสาจราจรขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรอีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือสังคมกับตำรวจในการแจ้งข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุรวมถึงเป็นแหล่งข่าวให้กับตำรวจในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น ในพื้นที่และ เป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2554 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำหรับในกิจกรรมมีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง และผู้ขับขี่รถยนต์โดยสารสาธารณะ จำนวน 100 คน เข้าร่วมอบรมภาพ/ข่าว สุชาติ รอดบุญพา
06/04/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262

ไม่มีความคิดเห็น: