วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2554

สภ.บางแพ จ.ราชบุรี เปิดป้ายหมู่บ้านเข้มแข็ง


สภ.บางแพ จ.ราชบุรี เปิดป้ายหมู่บ้านเข้มแข็ง

พ.ต.อ. ชวลิต สุขสุวรรณ์ ผู้กำกับการสภ.บางแพ จ.ราชบุรี พร้อมด้วยกำนันสุพจน์ วงษ์ยะรา กำนัน ต.วัดแก้ว และนายแสวง โกมาก รองนายก อบต. วัดแก้ว อ.บางแพ ได้ร่วมกันนั่งเกวียนมาเปิดป้าย โครงการหมู่บ้านตำรวจชาวบ้านประสานสัมพันธ์ ที่บ้านหนองเอี่ยน หมู่ที่ 3 ต.วัดแก้ว อ.บางแพ จ.ราชบุรี
ซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้เป็นอีกหมู่บ้านเล็กๆ อีกหมู่บ้านหนึ่งที่ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านเข้มแข็ง ที่ปลอดยาเสพติด ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคง รวมทั้งมีความสามัคคีและไม่มีปัญหาเรื่องของอาชญากรรม นอกจากนี้ประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านก็จะเป็นหูเป็นตาช่วยสอดส่องดูแลคนในชุมชนเอง พร้อมทั้งให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับทางหน่วยงานราชการ

โดยเฉพาะกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทำให้ทาง สภ.บางแพ ได้ทำการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านเข้มแข็ง และจัดตั้งเป็นศูนย์ประสานงานเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ตามโครงการหมู่บ้านตำรวจชาวบ้านประสานสัมพันธ์ ทาง สภ.บางแพ จึงจัดให้มีการทำป้ายประกาศเชิดชูหมู่บ้านขึ้น และเพื่อให้เป็นตัวอย่างกับหมู่บ้านอื่นๆ ด้วยภาพ/ข่าว สุชาติ รอดบุญพา
29/04/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262


ไม่มีความคิดเห็น: