วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2554

วันสถาปนาจังหวัดทหารบกราชบุรี ครบรอบ ปีที่ 70


จังหวัดทหารบกราชบุรีจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดทหารบก ครบรอบ ปีที่ 70

ที่ห้องประชุม 1 กองบังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี นายพลโท นิพนธ์ ปานมงคล เจ้ากรมการทหารช่าง เป็นประธานในพิธีงานวันสถาปนาจังหวัดทหารบกราชบุรี ครบรอบ ปีที่ 70 โดยมีนายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายสมบูรณ์ ศิริเวช นายอำเภอเมืองราชบุรี พร้อมแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียง ซึ่งจัดให้มีพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กำลังพลของหน่วย และพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ จังหวัดทหารบกอีกด้วย

จังหวัดทหารบกราชบุรี(จทบ.ร.บ.) เดิมเป็นหน่วยร่วมกับ มทบ.5 ซึ่งจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2476 มีชื่อว่า มทบ.5 และ จทบ.ร.บ. มีที่ตั้งอยู่ในค่ายทหารราชบุรี บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำแม่กลอง ปัจจุบันคือค่ายภาณุรังษี ต่อมาในปี พ.ศ.2484 จทบ.ร.บ. ได้แยกออกมาจาก มทบ.5 ไปเป็นหน่วยขึ้นตรง มทบ.1 เมื่อวันที่ 30 เม.ย.2484 จึงถือเอาวันที่ 30 เม.ย. ของทุกปี เป็นวันครบรอบวันสถาปนา จทบ.ร.บ.

ปัจจุบันได้แปรสภาพและปรับการจัดหน่วยตามอัตราการจัดยุทโธปกรณ์ หมายเลข 51-301 ลงวันที่ 5 ส.ค.2531 โดยเป็นหน่วยขึ้นตรงของ มทบ.11 และเมื่อวันที่ 13 ก.ค.2541 ได้ย้ายกองบังคับการจากรั้ว กช. มาตั้งที่ปกติถาวรแห่งใหม่ ที่ ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมีภารกิจที่สำคัญ คือ บังคับบัญชากำลังประจำถิ่นของ ทบ. ตามที่ กห. กำหนด รักษาความสงบเรียบร้อยในเขตพื้นที่ รวมทั้งการศาลทหาร การคดีและเรือนจำ ดำเนินการระดมสรรพกำลังในเขตพื้นที่ สนับสนุนหน่วยทหารที่มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ และดำเนินตามแผนยุทธศาสตร์การต่อสู้เบ็ดเสร็จ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน และการป้องกันประเทศ.ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
29/04/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262
ไม่มีความคิดเห็น: