วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2554

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำอาสาพัฒนาชุมชน


องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำอาสาพัฒนาชุมชน พร้อมศึกษาดูงาน ที่จังหวัดเชียงใหม่ พะเยา และอุตรดิตถ์

ที่มูลนิธิประชานุกูลราชบุรี นายวันชัย ธีรสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ พัฒนาศักยภาพแกนนำอาสาพัฒนาชุมชน ในจังหวัดราชบุรี โดยนางเพ็ญพร พลายแก้ว ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าวว่า ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี และชมรมอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี จัดโครงการดังกล่าวขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้การจัดการชุมชนเข้มแข็ง การสร้างภาวะผู้นำในการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการสร้างความสามัคคีและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินกิจกรรม ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาภายในชุมชนของตนเองต่อไป โดยมีผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน อาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอทุกอำเภอในเขตจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมศึกษาดูงาน จำนวน 300 คน ระหว่างวันที่ 25-28 เมษายน 2554 พร้อมเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จ.เชียงใหม่ จ.พะเยา และ จ.อุตรดิตถ์อีกด้วยภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
26/04/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262

ไม่มีความคิดเห็น: