วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2554

วันคล้ายวันสถาปนาสภากาชาดไทย


เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ 118 ปี

ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี นางกรองกาญจน์ โกมลภมร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ร่วมกันจัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ 118 ปี โดยมีนายสุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายสมบูรณ์ ศิริเวช นายอำเภอเมืองราชบุรี ให้เกียรติร่วมในกิจกรรมดังกล่าว

สำหรับสภากาชาดไทย เป็นองค์กรการกุศล เป็นที่ที่พึ่งพาได้ของประชาชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ทั้งนี้ “สภากาชาดไทย คือ ศูนย์แห่งการเรียนรู้ด้านมนุษยธรรมและงานอาสาสมัคร” ซึ่งได้ดำเนินการตามหลักการกาชาด 7 ประการ กับภารกิจหลัก ด้านการบริการทางการแพทย์และสุขอนามัย ด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านบริการโลหิต และด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
27/04/54


ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262


ไม่มีความคิดเห็น: