วันพุธที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2553

นิคมอุสาหกรรมมอบถุงยังชีพกลุ่มผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีนำถุงยังชีพ อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง ยารักษาโรคและเสื้อผ้ามอบให้จังหวัดราชบุรีเพื่อนำไปช่วยเหลือกับผู้ประสบภัยทั้ง 7 อำเภอ

ที่หน้าศาลากลางจังหวัดกลุ่มผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีมีนายนราพจน์ ทิวถนอม รองผู้ว่าการ การนิคมอุสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมตัวแทน กลุ่มผู้ประกอบการ นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี ประกอบด้วย มูลนิธินิคมอุตสาหกรรมไทย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย , นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี , บริษัทไทยเวอลด์ กรุ๊ป, บริษัทไทยเหม่ย จำกัด, บริษัทลักกี้กลาส จำกัด, บริษัท เอ็ม ไอ ที โกลด์ จำกัด ,บริษัท ราชราตันไทย ไวร์ จำกัด , บริษัท งามดีอุตสาหกรรม จำกัด และบริษัท จี เอส เอ็นเนอร์จี จำกัด

ได้นำถุงยังชีพ อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง ยารักษาโรค จำนวน 250 ชุด และเสื้อผ้าสำเร็จรูป จำนวน 2,000 ชุด มอบให้จังหวัดราชบุรีเพื่อนำไปช่วยเหลือกับผู้ประสบภัยทั้ง 7 อำเภอ โดยได้รับเกียรติจาก นายสุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานรับมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 250 ชุด พร้อมกับเสื้อผ้าสำเร็จรูปจำนวน 2,000 ชุด ทั้งนี้เพื่อนำแจกจ่ายช่วยเหลือชุมชนที่ประสบอุทกภัยในจังหวัด ผู้ประสบภัยน้ำท่วม จากเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นที่อำเภอสวนผึ้ง ซึ่งได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก

โดยนิคมอุตสาหกรรมได้ตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังกล่าว จึงได้จัดโสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคนำมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ได้ โดยได้จัดความช่วยเหลือออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน ส่วนที่หนึ่งได้แก่การจัดถุงยังชีพซึ่งประกอบด้วย อาหาร เครื่องใช้ และสิ่งของจำเป็นในการยังชีพ จำนวน 250 ถุง คิดและเสื้อผ้าสำเร็จรูปจำนวน 2,000 ชุด เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัย และจะทยอยจัดถุงยังชีพชุดต่อ ๆ ไป เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยได้อย่างทั่วถึงภาพ/ข่าว ภัทรพงศ์ คำเปรม
13/10/53

ไม่มีความคิดเห็น: