วันพุธที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2553

จ.ราชบุรี เปิดรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ จ.นครราชสีมาจังหวัดราชบุรีร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเปิดจุดรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดนครราชสีมา


เช้าวันนี้ ( 20ต.ค.2553 ) ที่หน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นายสุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ร่วมเปิดจุดรับบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภค - บริโภค อาทิข้าวสาร อาหารแห้ง เสื้อผ้า ยารักษาโรค เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งประสบกับอุทกภัยอย่างหนักในขณะนี้

เนื่องจากในขณะนี้ เกิดเหตุอุทกภัย ที่สร้างความเดือดร้อนอย่างหนักให้กับพี่น้องชาวไทยภาคกลางใน หลายจังหวัด อาทิ จังหวัดนครราชสีมา , ปราจีนบุรี, ลพบุรี ฯลฯ แล้วนั้น จังหวัดราชบุรี และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จึงขอมีส่วนร่วม และเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนจังหวัดราชบุรีในครั้งนี้ นำสิ่งของไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จึงตั้งศูนย์ขึ้นมาเพื่อรับของบริจาค อาทิ อาหาร น้ำ เทียน ไม้ขีด ไฟแช็ค ผ้าอนามัย ยากันยุง รวมถึงยารักษาโรค

ทั้งนี้จังหวัดราชบุรีโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้ตั้งศูนย์รับบริจาค ที่หน้าโรงเรียนดรุณาราชบุรีโดยเปิดรับบริจาคทุกวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปภาพ/ข่าว วิทยา เอี่ยมสำอางค์
20/10/53

ไม่มีความคิดเห็น: