วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ราชบุรีรับมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดนครราชสีมา
บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์จำกัด มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดนครราชสีมา ผ่านนายสุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีมูลค่ากว่า แสนบาท

ที่ห้องประชุมอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี นายสุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานรับมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดนครราชสีมาจากบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์จำกัด มีนายสำคัญ รัศมีบรรจงกิจ กรรมการผู้จัดการบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัดเป็นผู้ส่งมอบประกอบด้วยเครื่องอุปโภค-บริโภค อาหารแห้ง น้ำดื่ม มีมูลค่ากว่าหนึ่งแสนบาท ทั้งนี้เพื่อให้จังหวัดราชบุรีดำเนินการจัดส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดนครราชสีมาต่อไป

สำหรับจังหวัดราชบุรีได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของจังหวัดนครราชสีมาไว้แล้วคือ ที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี หากประชาชนชาวจังหวัดราชบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดนครราชสีมา สามารถนำสิ่งของมาร่วมบริจาคได้ตามสถานที่ดังกล่าวข้างต้นภาพ/ข่าว ภัทรพงศ์ คำเปรม
21/10/53

ไม่มีความคิดเห็น: